fbpx
Loyalty Journey

CASE: Welkomstcyclus FNV Horeca

Een warm welkom voor nieuwe leden

Loyalty JourneyCase 22 december 2015
Welkomstcyclus FNV Horeca
Naam Welkomstcyclus nieuwe leden
Organisatie FNV Horeca
Sector Leden
Land Nederland
Sinds Mei 2014
Type programma Life cycle programma
Benefits Informatie en betrokkenheid
Dragers E-mail
Thematiek Kennismaken
Status Actief

FNV Horeca

FNV Horeca is de vakbond voor mensen van alle leeftijden en achtergronden die actief zijn in de horeca. FNV Horeca onderhandeld, namens haar leden, over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en pensioenen in de horecabranche. Het Voorlichtings- en Informatiecentrum beantwoord alle vragen van leden op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt. De juridische afdeling biedt juridische ondersteuning bij geschillen met de werkgever. Daarnaast zorgt FNV Horeca ervoor dat alle leden altijd op de hoogte zijn van het nieuws uit de sector.

FNV Horeca wil graag groeien in het aantal leden. Om dit te bereiken willen ze zowel meer nieuwe leden werven als meer bestaande leden behouden. Om bestaande leden te binden en behouden wil FNV Horecabond een geheel aan loyaliteitscampagnes gaan inzetten. Onderdeel van deze loyaliteitscampagnes is de welkomstscyclus nieuwe leden. De welkomstcyclus nieuwe leden bevat informatie over de diensten en betrekt de leden bij het werk van FNV Horeca. De welkomstcyclus is inmiddels, in samenwerking met Dunck, gerealiseerd.

Hoe werkt het?
Nieuwe leden die door FNV Horeca worden geworven worden wekelijks geïmporteerd in het e-mailprogramma waarin de Welkomstcyclus is gebouwd. Deze leden worden vervolgens ingedeeld in een 0- (25%) en een 1-groep (75%). Leden in de 0-groep (controlegroep) ontvangen alleen de enquête-mail (na een half jaar lidmaatschap). De leden in de 1-groep ontvangen de gehele welkomstcyclus bestaande uit negen contactmomenten. Het resultaat van de welkomstcyclus wordt gemeten door het verschil in uitstroom van de 0-groep af te zetten tegen de uitstroom van de 1-groep, daarnaast worden de verschillen in attitude gemeten aan de hand van de resultaten uit de enquête.

Communicatie
De welkomstcyclus bestaat uit negen contactmomenten via e-mail. Daarnaast zijn er ook een aantal aanvullende (DM) contactmomenten. We onderscheiden hierbij:
1) Een bedankbrief of –mail na inschrijving lidmaatschap (kanaal keuze op basis van het kanaal waarop de inschrijving binnen komt). Deze wordt direct verstuurd nadat de inschrijving is verwerkt.
2) Een welkomstpakket per post. Deze wordt 2 tot 7 dagen na inschrijving verstuurd.
3) Kaartje ‘Hoera 1 jaar lid’ per post. Deze wordt één jaar na startdatum lidmaatschap verstuurd.

Case facts

  • De resultaten laten zien dat de welkomstcyclus een positief effect heeft op de loyaliteit van leden. Het uitstroompercentage van leden in de 1-groep is 15,9% lager dan het uitstroompercentage van leden in de 0-groep.
Meer weten over dit artikel? Neem contact op met...

Sanne van Wijk
Dunck

Reacties
Plaats een reactie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Een initiatief van: