Disclaimer

Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten. Wij zullen onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Bij twijfel over het auteursrecht op gegevens of afbeeldingen op deze site, kunt u contact opnemen met de redactie.

Deze website is een kennisplatform over loyalty marketing, geïnitieerd door Dunck Loyalty Marketing. Dunck Loyalty Marketing/LoyaltyFacts accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door deze website, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de LoyaltyFacts-redactie is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde eigendom van LoyaltyFacts.

Privacy statement

Dunck Loyalty Marketing/LoyaltyFacts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier (vak)informatie aan u te verschaffen.

Uw gegevens worden alleen door Dunck Loyalty Marketing/LoyaltyFacts gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten, en om u te benaderen voor onderzoeken. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Uw inschrijving voor de LoyaltyFacts nieuwsbrief kunt u op ieder moment ongedaan maken, zowel vanuit uw profiel op de website, als via de e-mails die van LoyaltyFacts ontvangt.
Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan de website van LoyaltyFacts te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en uiterst zorgvuldige wijze.

Geregistreerde leden

Bezoekers van LoyaltyFacts kunnen zich aanmelden als geregistreerd lid. Deze gratis registratie geeft toegang tot diverse onderdelen van de site, die voor andere bezoekers niet toegankelijk zijn. De verstrekte e-mailadressen en andere persoonlijke gegevens zijn voor geaggregeerd gebruik door Dunck Loyalty Marketing/LoyaltyFacts en worden niet ter beschikking van derden gesteld, tenzij hier expliciet schriftelijk toestemming voor is gegeven. Onvolledige of ongewenste registraties kunnen ten alle tijden en zonder overleg worden verwijderd.

Auteursrechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dunck Loyalty Marketing/LoyaltyFacts worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (1) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (2) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

Een initiatief van: