fbpx
Loyalty Strategy

Direct geregeld!

LoyaltyFacts interviewt OHRA en praat over zaken als klantloyaliteit, het meten hiervan en de toekomst.

Loyalty StrategyInterview 25 februari 2011

Loyalty Facts gaat het gesprek aan met (loyalty) marketeers in Nederland. Specialisten die zich voor hun organisatie dagelijks bezig houden met het binden en behouden van klanten. Zij delen hun ervaringen graag met u. In deze eerste editie bijt Esther Bels de spits af. Zij is sinds 2008 werkzaam als retentiemarketeer schadeverzekeringen bij OHRA en houdt zich fulltime bezig met loyalty marketing.

De positie van Loyalty Marketing binnen OHRA
“Klantbehoud is een van OHRA’s speerpunten. Als retentiemarketeer houd ik mij bezig met alles wat bestaande klanten raakt. Dit gaat om uitingen, de website, acties voor bestaande klanten en vooral om procesaanpassingen. De uitdaging is om de resultaten meetbaar en inzichtelijk te maken. Wanneer wij een loyalty campagne uitzetten, zien we niet na een maand het aantal opzeggingen dalen. Resultaten moeten we op de lange termijn volgen. Dit is nog wel eens lastig uit te leggen aan de rest van de organisatie, maar er is binnen OHRA zeker draagvlak voor behoud.”

Low interest
“Klanten interesseren zich over het algemeen niet bijzonder voor verzekeringen. Op het moment dat klanten een schade willen melden of een vraag hebben, willen ze vooral snel en vakkundig worden geholpen. Maar niet alle klanten hebben een vraag of een schademelding. Juist bij deze groep moet je op zoek naar communicatiemomenten om te laten zien welke toegevoegde waarde OHRA biedt. Wanneer je de klant laat zien dat je als organisatie bekend bent met zijn persoonlijke situatie en je communicatie hier op aanpast, zullen klanten op den duur teruggeven dat ze dit waarderen en ontstaat er binding.”

Klantloyaliteit vergroten met modellen
OHRA stimuleert klantloyaliteit met communicatie jaarprogramma’s voor vier specifieke klantgroepen. De klanten in elke groep hebben ongeveer hetzelfde profiel en dezelfde behoeftes. De programma’s bestaan uit een combinatie van informatie, waardering, verrassing en beloning. Sinds een aantal jaren wordt daarbij gebruik gemaakt van klantwaarde modellen. Deze modellen maken de belangrijkste klanten inzichtelijk. We bepalen welk risico er bestaat dat de klant zijn verzekeringen gaat beëindigen en wat een goed moment is om de klant commercieel te benaderen. Daarnaast heeft OHRA een knoppenmodel geïmplementeerd, dat inzichtelijk maakt welke consequenties bepaalde acties hebben op bijvoorbeeld de uitstroom.

Meten
“Het is belangrijk resultaten van campagnes te meten. De klantgroepen in het communicatie jaarprogramma krijgen onder andere een ‘service call’. We controleren de klantgegevens, vangen vragen en onduidelijkheden af en proberen de klant een goed gevoel te geven bij OHRA. Het effect meten we door een controlegroep te selecteren met een overeenkomstig profiel die geen service call ontvangt. Na 6 maanden, na 1 jaar en na 1,5 jaar kijken we of en welke verschillen er zijn tussen de twee groepen en wat we daar van kunnen leren. Wij meten onze campagnes altijd op drie onderdelen: behoud, klantwaarde en ‘cross-sell’. Bij verzekeringen geldt dat cross-sell vaak leidt tot behoud. Een goed voorbeeld hiervan is een loyaliteitscampagne die we vorig jaar hebben gehouden onder onze schadeklanten: Een groep klanten kreeg als bedankje het aanbod gratis gebruik te maken van een zomer check voor hun auto. Ruim 3% van de klanten die het aanbod heeft ontvangen, verzekerden ook de tweede auto bij OHRA. Dit geeft aan dat loyaliteit kan leiden tot extra cross-sell en visa versa.”

De toekomst van Loyalty Marketing
Loyalty marketing wordt steeds belangrijker. Online ontwikkelingen spelen hierbij een grote rol. Klanten kunnen online steeds eenvoudiger informatie verzamelen, ervaringen delen en van aanbieder wisselen. Loyaliteit is iets wat een lange adem vergt terwijl veel organisaties juist succes op korte termijn nastreven. Het blijft daarom belangrijk acties en campagnes goed meetbaar te maken en resultaten te delen. Alle communicatie en ervaringen met een klant dragen bij aan de beeldvorming en de binding met een organisatie. Het is dan ook enorm belangrijk dat de interne organisatie zich hiervan bewust wordt. Dat betekent niet dat alle processen per direct moeten worden omgegooid, maar wel dat alle medewerkers zich bewust zijn van het feit dat hun brief, telefoongesprek of email naar de klant een belangrijke bijdrage levert aan zijn beeldvorming.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met...

Redactie LoyaltyFacts
Dunck Loyalty Marketing

Reacties
Plaats een reactie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Een initiatief van: