fbpx
Loyalty Insight

Een dubbeltje op z’n kant

Een artikel over investeringen in personeel en het belang van personeelsloyaliteit.

Loyalty InsightOpinie 31 december 2003

Van het huidige aantal personeelsleden vertrekt maar liefst eenderde in de komende twee jaar naar een nieuwe werkgever. De lange-termijn investeringen in kennis en kunde van het personeel gaan hiermee verloren. Er zijn echter ook nog neveneffecten, die ervoor zorgen dat personeelsverloop een nog serieuzere kostenpost wordt.

Met het ongewenst vertrek van een personeelslid, ziet een bedrijf zich vaak genoodzaakt om nieuw personeel aan te trekken. De kosten van werving (advertentie en recruitmentkosten) en opleiding (trainingskosten) zijn een direct gevolg van het personeelsverloop.

De indirecte kosten van verloop worden echter vaak over het hoofd gezien. In dit kader wordt wel gesproken over opportunity costs, zoals een terugval in de afzet of een lagere productiviteit, maar ook een groter klantverloop. Juist deze indirecte kosten blijken zwaarder op het bedrijfsresultaat te drukken dan de directe kosten.

Indien een schatting wordt gemaakt van de totale kosten van het personeelsverloop, dan kan dit gemakkelijk oplopen tot anderhalf jaarsalaris per vertrekkend personeelslid. Dit is exclusief de verborgen kosten, die het resultaat zijn van o.a. een lagere moraal, lagere tevredenheid en een hoger ziekteverzuim van het personeel. Afdelingen met lage tevredenheid ondervinden 58% meer ziekteverzuim dan afdelingen waar de tevredenheid hoog is.

Het blijkt dat de totale verloopkosten vaak niet worden meegenomen in het strategisch plan van een onderneming. Loyaal personeel kan een grote kostenbesparing opleveren en hiermee bijdragen aan een positief bedrijfsresultaat.

Bron: W.G. Bliss.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met...

Redactie LoyaltyFacts
Dunck Loyalty Marketing

Reacties
Plaats een reactie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Een initiatief van: