fbpx
Loyalty Strategy

Loyaliteit bij abonnees

Een onderzoek binnen de Amerikaanse krantenmarkt naar de loyaliteit van krantenabonnees.

Loyalty StrategyWetenschap 31 december 2007

Internet en mobiele media spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Informatie is altijd en overal beschikbaar. De traditionele kranten staan onder druk en een abonnement is niet langer vanzelfsprekend. In opdracht van de Newspaper Association of America is er onderzoek gedaan naar de loyaliteit van krantenabonnees. Een aantal bevindingen worden in dit artikel gepresenteerd.

Vaste leestijd
De gewoonte van het lezen van de krant is een van de meest belangrijke factoren voor krantloyaliteit. Op het moment dat het lezen van een krant is ingeslepen in iemands dagelijkse routine, zal men het abonnement niet snel opzeggen of dit zelfs niet eens overwegen. Kranten zouden zich in hun promotie moeten toeleggen op het benadrukken en stimuleren van deze vaste routines. Als voorbeeld wordt een mogelijke samenwerking met een koffieketen gegeven, waarbij de klant een gratis krant krijgt bij de aanschaf van kopje koffie. Dit alles vanuit het oogpunt de krant te koppelen aan de reeds aanwezige routine om in de ochtend koffie te drinken.

Op tijd vertrekken
Ruim 70% van de lezers leest zijn krant tijdens het ontbijt, maar niet iedereen ontbijt op hetzelfde moment. Er is sprake van een sterke variatie wat betreft vertrektijden van werkende abonnees. Vaak is de leveringstijd van de krant afgestemd op een gemiddelde vertrektijd van zeven uur ‘s ochtends. Hierdoor kan men de krant soms wel en soms niet op tijd lezen. Volgens het onderzoek zouden kranten daarom moeten zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden gericht op het ‘on demand’ verstrekken van kranten. Tegenwoordig wordt dit bijvoorbeeld gedaan door de digitale krant voor tablets en smartphones aan te bieden.

Krantindeling en -opmaak
Het is een algemene trend dat mensen steeds minder tijd hebben, maar tegelijkertijd een grotere hoeveelheid informatie kunnen en willen verwerken. Tijd is schaars en besparingen zijn dus waardevol. Tegelijkertijd moet de krant ook verdieping en achtergrond bieden in de informatie die wordt geboden. In dit kader is het voor kranten belangrijk om bij de opmaak, indeling, inhoud en schrijfstijl van een krant rekening te houden met lezers die zichzelf snel op de hoogte willen stellen van het belangrijkste nieuws en lezers die juist verdieping zoeken en rustig willen lezen. De kunst is om de krant zo in te richten dat er in verschillende leesstijlen en informatiebehoeften wordt voorzien.

Centrale rol in dagelijkse leven
Over het algemeen maken kranten te weinig promotie voor zichzelf. Het beeld dat abonnees hebben van kranten en hun eigen krant in het bijzonder, is natuurlijk van invloed op de beslissing een abonnement voort te zetten. Kranten zouden naast bovengenoemde zaken ook de volgende zaken moeten uitdragen:

  • De krant is iedere dag de moeite waard;
  • De krant helpt mij als klant in mijn dagelijkse leven;
  • De krant is betrokken en sponsort (lokale) evenementen;
  • De krant is vooruitstrevend en altijd bezig met verbeteringen.


Noot: de bevindingen en aanbevelingen uit dit onderzoek hebben betrekking op de Amerikaanse krantenmarkt, waarin losse verkoop en lokale/regionale kranten relatief belangrijk zijn.

Bron: Newspaper Association of America.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met...

Rik Luttmer
Dunck Loyalty Marketing

Reacties
Plaats een reactie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Een initiatief van: