fbpx
Loyalty Insight

Resultaten CSS benchmark 2019

Donateursloyaliteit bij goede doelen

Loyalty InsightWetenschap 20 februari 2020

Sinds 2014 voert Dunck een benchmarkonderzoek uit, waarbij de CSS van verschillende goede doelen onderling wordt vergeleken. Intussen hebben meer dan 30 goede doelen de CSS omarmd als loyaliteitsindicator, waarvan er 21 zijn terug te vinden in het benchmark rapport.

Voordat we verdergaan naar de resultaten vertellen we je graag wat de CSS inhoudt, hoe het wordt berekend, hoe de CSS benchmark is opgesteld en welke goede doelen dit jaar hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Wat is de CSS?

Dunck Loyalty Marketing heeft speciaal voor goede doelen de Charity Support Score (CSS) ontwikkeld. Deze meet aan de hand van één score de loyaliteitsattitude van donateurs. De benchmark geeft inzicht in donateursloyaliteit bij Nederlandse goede doelen.

Hoe werkt de CSS?

De CSS wordt gemeten door middel van één vraag: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u het goede doel X de komende jaren blijft steunen?’ De CSS is geïnspireerd op de NPS en wordt op dezelfde wijze berekend: de respondent geeft een antwoord tussen de 0 en 10. De score wordt berekend door het percentage detractors (0-5) af te trekken van het percentage supporters (8-10). Hiermee focust de CSS voornamelijk op de supporters en niet op het gemiddelde. Er wordt hierdoor een score verkregen tussen de -100 en +100.

De Resultaten

In 2019 geeft gemiddeld 76% van de donateurs een score van 8 of hoger op de vraag of ze het goede doel ook in de komende jaren zouden blijven steunen. Omdat de kans voor deze groep het grootst is dat ze het goede doel trouw blijven, worden deze donateurs ook wel ‘supporters’ genoemd.  ‘Detractors’ daarentegen zijn donateurs die aangeven in de komende jaren waarschijnlijk te stoppen met hun steun aan het goede doel.

 

Voor zover de verschillende sectoren in de benchmark vertegenwoordigd zijn, is te zien dat goede doelen met een focus op Natuur, Milieu en Dierenbelangen gemiddeld hoger scoren op de CSS dan doelen die zich richten op Gezondheidszorg en Ontwikkelingshulp.

 

wil je meer informatie of zelf deelnemen?

Benieuwd wie er dit jaar hebben deelgenomen? En wil je graag het hele rapport lezen? Download het benchmarkrapport dan hier.

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met...

Redactie LoyaltyFacts
Dunck Loyalty Marketing

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Een initiatief van: